Zinc Selenide - ZnSe
 
Zinc Selenide - ZnSe

 Model   Product Name+   Buy Now 
 PH-ZnSe-25.4-12.7   ZnSe hemicylindrical prism, 25.4 mm  Buy Now 
 R-ZnSe-25.4-25.4   ZnSe rhomb, 25.4x25.4 mm  Buy Now 
 RAP-ZnSe-12.7-25.4   ZnSe right angle prism, 12.7 x 25.4 mm  Buy Now 
 S-ZnSe-10-10-0.5   ZnSe slide, 10x10x0.5 mm  Buy Now 
 WS-ZnSe-100-100-10   ZnSe square window, 100x100x10, coated  Buy Now 
 VP-ZnSe-45-3-2 3/4   ZnSe viewport, 2-3/4  Buy Now 
 VP-ZnSe-73-4-4 1/2   ZnSe viewport, 4 1/2  Buy Now 
 W-ZnSe-1.5"-2.5"-1/4   ZnSe window, 38.1x63x6.35 mm, coated  Buy Now 
 W-ZnSe-105-6-AR   ZnSe window, ø 105 mm, thickness 6 mm, coated  Buy Now 
 W-ZnSe-12.7-1   ZnSe window, ø 12.7 mm, thickness 1 mm  Buy Now 
 W-ZnSe-20-3   ZnSe window, ø 20, thickness 3 mm  Buy Now 
 W-ZnSe-25-2-AR   ZnSe window, ø 25, thickness 2 mm, coated  Buy Now 
 W-ZnSe-25.4-2-AR-3-1   ZnSe window, ø 25.4 mm, thickness 2 mm, AR coated 3-12 Ám  Buy Now 
 W-ZnSe-25.4-3   ZnSe window, ø 25.4 mm, thickness 3 mm  Buy Now 
 W-ZnSe-60-3-K   ZnSe window, ø 60 mm, thickness 3 mm, coated  Buy Now 
 W-ZnSe-76.2-3-K   ZnSe window, ø 76.2 mm, thickness 3 mm, coated  Buy Now